`

Search This Blog

Thursday, November 4, 2010

GOD IS MY REFUGE

GOD IS MY REFUGE
MY TRUST AND MY DELIVERER
A HELP CLOSE AT HAND
IN TIMES OF DISTRESS.

SO, I WILL LIFT MY EYES
UNTO THE MOUNTAIN
FROM WHENCE
COMES MY HELP?

FROM THE LORD, ENTHRONE ON HIGH
HE IS MY ROCK
AND MY SALVATION
I’LL STAND FIRM.
(REPEAT WHOLE SONG)

Wednesday, October 20, 2010

YOU ARE MINE LYRICS

YOU ARE MINE LYRICS
DAVID HAAS

LYRICS:
I WILL COME TO YOU IN THE SILENCE
I WILL LIFT YOU FROM ALL YOUR FEAR
YOU WILL HEAR MY VOICE
I CLAIM YOU AS MY CHOICE
BE STILL, AND KNOW I AM NEAR

I AM HOPE FOR ALL WHO ARE HOPELESS
I AM EYES FOR ALL WHO LONG TO SEE
IN THE SHADOWS OF THE NIGHT,
I WILL BE YOUR LIGHT
COME AND REST IN ME

CHORUS:
DO NOT BE AFRAID, I AM WITH YOU
I HAVE CALLED YOU EACH BY NAME
COME AND FOLLOW ME
I WILL BRING YOU HOME
I LOVE YOU AND YOU ARE MINE

I AM STRENGTH FOR ALL THE DESPAIRING
HEALING FOR THE ONES WHO DWELL IN SHAME
ALL THE BLIND WILL SEE, THE LAME WILL ALL RUN FREE
AND ALL WILL KNOW MY NAME

CHORUS:
DO NOT BE AFRAID, I AM WITH YOU
I HAVE CALLED YOU EACH BY NAME
COME AND FOLLOW ME
I WILL BRING YOU HOME
I LOVE YOU AND YOU ARE MINE

I AM THE WORD THAT LEADS ALL TO FREEDOM
I AM THE PEACE THE WORLD CANNOT GIVE
I WILL CALL YOUR NAME, EMBRACING ALL YOUR PAIN
STAND UP, NOW, WALK, AND LIVE

CHORUS:
DO NOT BE AFRAID, I AM WITH YOU
I HAVE CALLED YOU EACH BY NAME
COME AND FOLLOW ME
I WILL BRING YOU HOME
I LOVE YOU AND YOU ARE MINE

Thursday, September 16, 2010

Mugna sa Dios

MUGNA SA DIOS

MUGNA SA DIOS
AKO KARON NAGPAKATAKUS
SA PAKIG-ATUBANG
DALA’NG AKONG KAHUYANG
UG ANG PAGPAUBOS.

BUNGA SA YUTA
UG GINAMA SA KAMOT SA TAWO
HALAD SA ULIPON
PINAAGI NIYA
ANG GINOO PAGADAYGON.

LAWAS UG KALAG
KINING MAHAL MO NGA HATAG
SA KANUNAY MAHALON
UG SA DAYAN- DAYAN
SA GRASYA KANUNAY KO PALAMBOON.

Thursday, September 2, 2010

People Need the LORD

PEOPLE NEED THE LORD

Everyday they pass me by,
I can see it in their eyes.
Empty people filled with care,
Headed who knows where?

On they go through private pain,
Living fear to fear.
Laughter hides their silent cries,
Only Jesus hears.

People need the Lord, people need the Lord.
At the end of broken dreams, He's the open door.
People need the Lord, people need the Lord.
When will we realize, people need the Lord?

We are called to take His light
To a world where wrong seems right.
What could be too great a cost
For sharing Life with one who's lost?

Through His love our hearts can feel
All the grief they bear.
They must hear the Words of Life
Only we can share.

People need the Lord, people need the Lord
At the end of broken dreams, He's the open door.
People need the Lord, people need the Lord.
When will we realize that we must give our lives,
For people need the Lord.

People need the Lord.

Monday, August 9, 2010

AWIT PAGHILOM

AWIT PAGHILOM
Arnel Aquino, SJ
Album & Scorebook: Hangad


CHORUS
PANGINOON KO, HANAP -HANAP KA NG PUSO
TINIG MO’Y ISANG AWIT PAGHILOM.
PANGINOON KO, HANAP -HANAP KA NG PUSO
TINIG MO’Y ISANG AWIT PAGHILOM.

ANG BALING NG AKING DIWA
AY SA ‘YO
H’WAG NAWANG PABABAYAANG MASIPHAYO
IKAW ANG BUNTONG HININGA NG BUHAY
DULOT MO’Y KAPAYAPAAN,
PAG-IBIG.
(CHORUS)

AKO’Y AKAYIN SA DAANG MATUWID
H’WAG NAWANG PAHINTULUTANG MABIGHANI
SA PANANDALIAN AT H’WAD NA RILAG
IKAW ANG AKING TANGING TAGAPAGLIGTAS
(CHORUS)

SIGWA SA ‘KING KALOOBAN
‘YONG MASDAN PAHUPAIN ANG BUGSO NG KALUNGKUTAN
YAKAPIN NG BUONG HIGPIT ‘YONG ANAK
NANG MAYAKAP DIN ANG BAYAN MONG IBIG.
(CHORUS)

Monday, August 2, 2010

ONE MORE GIFT

ONE MORE GIFT
REFRAIN:
If there's one more gift
I'd ask of You, Lord
It would be peace here on earth;
As gentle as Your children's laughter,
All around, all around

I
Your people have grown weary
Of living in confusion,
When will we realize
That neither heaven is at peace
When we live not in peace (REFRAIN)

II
Grant me serenity within
For the confusions around
Are mere reflections
Of what's within
What's within me (REFRAIN)

SALMO 23 ( AKONG MAGBALANTAY)

SALMO 23 ( AKONG MAGBALANTAY)

ANG GINOO AKONG MAGBALANTAY,
WALA NA’Y MAGMAKULANG PA KANAKO.
SA LUNHAW’NG SIBSIBANAN IYA KONG GIDALA,
SA TUBIG NGA MALINAW GIHUPAY KING KALAG.
SA MATARONG NGA DALAN IYA KONG GIPALAKAT,
MATINUD-ANON S’YA SA IYANG SAAD.
UG BISAN MOTABON ANG LANDONG SA KAMATAYON ,
WA AKOY KAHADLOKAN KAY ANAA SIYA.
SA KANUNAY IYA KONG GIBUSOG TALIWALA SA AKONG MGA KAAWAY.
BUHONG SA PANALANGIN SA ADLAW NGA TANAN,
MAGPUYO AKO SA BALAY SA GINOO SA KAHANGTURAN.
MAGPUYO AKO SA BALAY SA GINOO SA KAHANGTURAN.

Thursday, July 22, 2010

Brother sun and sister moon

BROTHER SUN
AND SISTER MOON
I SELDOM SEE YOU,
SELDOM HEAR YOUR TUNE.

PREOCCUPIED
WITH SELFISH MISERY.

BROTHER WIND
AND SISTER AIR
OPEN MY EYES,
TO VISION PURE AND FAIR.

THAT I MAY SEE
THE BEAUTY AROUND ME.

Tuesday, July 20, 2010

I have dreamed

I HAVE DREAMED

I HAVE DREAMED THAT YOUR ARMS ARE LOVELY,
I HAVE DREAMED WHAT A JOY YOU'D BE.
I HAVE DREAMED EVERY WORD YOU WHISPER.
AND YOU'RE CLOSE,
CLOSE TO ME.
HOW YOU LOOK IN THE GLOW OF EVENING

I HAVE DREAMED AND ENJOYED THE VIEW.
IN THESE DREAMS I'VE LOVE YOU SO
THAT BY NOW I THINK I KNOW
WHAT IT'S LIKE TO BE LOVED BY YOU, BY YOU,
I WOULD LOVE BEING LOVED BY YOU.

I HAVE DREAMED AND ENJOYED THE VIEW.
IN THESE DREAMS I'VE LOVE YOU SO
THAT BY NOW I THINK I KNOW
WHAT IT'S LIKE TO BE LOVED BY YOU, BY YOU,
I WOULD LOVE BEING LOVED BY YOU. LOVED BY YOU.

Monday, July 19, 2010

PANALANGIN NG PAGIGING BUKAS-PALAD

PANALANGIN NG PAGIGING BUKAS-PALAD
JANDI Arboleda—Manoling Francisco, SJ
Album & Scorebook: The Best of Bukas Palad (vol. 1)


PANGINOON, TURUAN MO AKO MAGING BUKAS-PALAD
TURUAN MO AKONG MAGLINGKOD SA IYO
NA MAGBIGAY NANG AYON SA NARARAPAT
NA WALANG HINIHINTAY MULA SA 'YO

NANG MAKIBAKANG DI INAALINTANA
MGA HIRAP NA DINARANAS
SA TUWINA'Y MAGSUMIKAP NA HINDI HUMAHANAP
NG KAPALIT NA KAGINHAWAAN
NA 'DI NAGHIHINTAY KUNDI ANG AKING MABATID
NA ANG LOOB MO'Y SIYANG SINUSUNDAN

PANGINOON, TURUAN MO AKO MAGING BUKAS-PALAD
TURUN MO AKONG MAGLINGKOD SA IYO
NA MAGBIGAY NANG AYON SA NARARAPAT
NA WALANG HINIHINTAY MULA SA 'YO

PAGHAHANDOG SA SARILI

PAGHAHANDOG SA SARILI
JANDI Arboleda—Manoling Francisco, SJ
Album & Scorebook: The Best of Bukas Palad (vol. 1)KUNIN MO, O DIYOS,
AT TANGGAPIN MO
ANG AKING KALAYAAN,
ANG AKING KALOOBAN,
ISIP AT GUNITA KO
LAHAT NG HAWAK KO,
NG LOOB KO,
AY AKING ALAY SA 'YO.

NAGMULA SA 'YO ANG LAHAT NG ITO.
MULI KONG HANDOG SA 'YO,
PATNUBAYAN MO'T PAGHARIANG LAHAT
AYON SA KALOOBAN MO;
MAG-UTOS KA,
PANGINOON KO.
DAGLING TATALIMA AKO,
IPAGKALOOB MO LANG ANG PAG-IBIG MO,
AT LAHAT AY TATALIKDAN KO, TATALIKDAN KO

Thursday, July 15, 2010

HE LOVE ME (lyrics)

HE LOVE ME (lyrics)


HE CHOSE ME BEFORE THE WORLD WAS KNOWN HE CHOSE ME TO BE HIS VERY OWN
HE MADE ME THEN LET ME CHOOSE MY WAY
I CHOSE TO MOVE AWAY.
HE LOVE ME WHEN HOPE HAD TAKEN WING HE LOVED ME WHEN I LOST EVERYTHING
HE BOUGHT ME REDEMPTION WORK WAS DONE THRO’ JESUS CHRIST HIS SON
WHO SHALL SEPARATE ME FROM THE LOVE OF GOD SHALL DREAMS OF TOMORROW
PAIN OR SORROW CAN THE NEED OF FOOD OR EARTHLY POSSESSIONS THE THREAT OF
WAR OR MANS OPPRESSION IN ALL THESE YEARS VICT’RY IS OUR REWARD VICT’RY IS
OUR REWARD THRO’ JESUS CHRIST OUR LORD
OF THIS I AM SURE THAT NEITHER DEATH NOR LIFE NOR ANGELS NOR PRINCIPALITIES
NOR POWER NOR THINGS PRESENT NOR THINGS TO COME NOT HEIGHT NOR DEPTH,
NOR ANY CREATURE SHALL SEPARATE ME FROM THE LOVE OF GOD
OF THIS I AM SURE THAT NEITHER DEATH NOR LIFE NOR ANGELS NOR PRINCIPALITIES
NOR POWER NOR THINGS PRESENT NOR THING COME NOT HEIGHT NOR DEPTH,
NOR ANY CREATURE SHALL SEPARATE ME FROM THE LOVE OF GOD THRO’ JESUS CHRIST OUR LORD.

http://www.philippinecountry.com/philippine_festivals/bonok_bonok_festival.html

http://www.philippinecountry.com/philippine_festivals/bonok_bonok_festival.html

Wednesday, July 7, 2010

SA HAPAG NG PANGINOON

SA HAPAG NG PANGINOON

CHORUS
SA HAPAG NG PANGINOON
BUONG BAYAN NGAYO'Y NAGTITIPON
UPANG PAGSALUHAN ANG KALIGTASAN
HANDOG NG DIYOS SA TANAN

I
SA PANAHONG TIGANG ANG LUPA
SA PANAHONG ANG ANI SAGANA
SA PANAHON NG DIGMAAN AT KAGULUHAN
SA PANAHON NG KAPAYAPAAN

REPEAT CHORUS

II
ANG MGA DAKILA'T DUKHA
ANG BANAL AT MAKASALANAN
ANG BULAG AT LUMPO
ANG API AT SUGATAN,
ANG LAHAT AY INAANYAYAHAN

REPEAT CHORUS

III
SA AMING PAGDADALAMHATI
SA AMING PAGBIBIGAY PURI
ANU PA MANG PAGTANGIS HAPO'T PASAKIT
ANG PANGALAN NYA'Y SINASAMBIT


CHORUS
SA HAPAG NG PANGINOON
BUONG BAYAN NGAYO'Y NAGTITIPON
UPANG PAGSALUHAN ANG KALIGTASAN
HANDOG NG DIYOS SA TANAN

CODA
UPANG PAGSALUHAN ANG KALIGTASAN
HANDOG NG DIYOS SA TANAN

Thursday, July 1, 2010

KON SA AKONG NGALAN

KON SA AKONG NGALAN KAMO MAGKAPUNDOK
NAHIUSA SA PAGHIGUGMA

NAGABUHAT KAMO SA AKONG GISUGO
UG AKO KANINYO MAKIG-UBAN

DAD-A’NG AKONG KALINAW
ANG BILILHONG KONG GASA
DAD-A ANG PANAG SAMA
SA TANANG KATAWHAN.

KINI MAO ANG AKONG LAWAS

KINI MAO ANG AKONG LAWAS

KORO:
KINI MAO ANG AKONG LAWAS NGA ‘KONG GIHATAG SA INYONG KALUWASAN.
DAWATA KINI, DAWATA KINI SA AKONG HANDUMANAN.
KINI ANG AKONG DUGO,
GIULA SA INYONG KAPASAYLOAN.
DAWATA KINI, DAWATA KINI SA AKONG HANDUMAN.

I
NIINING LAGITNONG KALAN-ON GIDAWAT SA KABUS.
ANG SAAD NGA WA’Y KAPAKYASAN SA NAMATAY SA KRUS.
(KORO)

II
NIINING LANGITNONG KALAN-ON KITA MAKADAWAT,
KALINAW NGA IYANG KABILIN KABASKUG SA KALAG.
(KORO)

DAYGON IKAW

DAYGON IKAW

DAYGON IKAW DIOS
SA TANANG KALIBUTAN
KAY GIKAN SA IMONG KAMANGGIHATAGON
NADAWAT NAMO KINING
AMONG GIHALAD
ANG PAN UG BINO
NGA ABUT SA YUTA

UG GINAMA SA KAMOT
SA MGA TAWO
MAHIMO SILANG KALAN-ON
SA KALAG
ALANG KANAMO.

DAYGON ANG DIOS,
DAYGON ANG DIOS,
DAYGON ANG DIOS,
HANGTUD SA KAHANGTURAN.

Tuesday, June 29, 2010

SA DIYOS LAMANG MAPAPANATAG

SA DIYOS LAMANG MAPAPANATAG

REFRAIN
SA DIYOS LAMANG MAPAPANATAG ANG AKING KALULUWA,
SA KANYA NAGMUMULA ANG AKING PAG-ASA AT KALIGTASAN

I
O DIYOS, IKAW ANG AKING KALIGTASAN.
NA SAYO AKING KALUWALHATIAN;
IKAW LAMANG AKING INAASAHAN,
ANG AKING MOOG AT TANGGULAN

REPEAT REFRAIN


II
PANINIIL DI KO PANANALIGAN,
PUSO’Y DI IHIHILIG SA YAMAN
KUNDI SA D’YOS NA MAKA-PANGYARIHAN NA AKING LAKAS AT TAKBUHAN.

REPEAT REFRAIN

POON, IKA’Y PUNO NG KABUTIHAN, PASTOL KANG NAGMAHAHAL SA KAWAN INAKAY SA LUNTIANG PASTOLAN, TUPA’Y HANAP MO KUNG MAWAGLIT MAN

REPEAT REFRAIN

AWIT NG PAGHAHANGAD

AWIT NG PAGHAHANGAD

O DIYOS, IKAW ANG LAGING HANAP.
LOOB KO’Y IKAW
ANG TANGING HANGAD.
NA-UUHAW AKONG
PARANG TIGANG NA LUPA
SA TUBIG NG ‘YONG PAG-AARUGA..
IKA’Y PAGMAMASDAN
SA DAKONG BANAL
NANG MAKITA KO
ANG ‘YONG PAGKARANGAL. DADALANGIN AKONG
NAKATAAS AKING KAMAY, MAGAGALAK NA AAWIT
NG PAPURING IAALAY.

KORO:
GUNITA KO’Y IKAW
HABANG NAHIHIMLAY
PAGKAT ANG TULONG MO
SA TUWINAY TAGLAY
SA LILIM NG YONG MGA PAKPAK
UMAAWIT AKONG BUONG GALAK

AKING KALULUWA’Y
KUMAKAPIT SA YO.
KALIGTASA’Y T’YAK
KUNG HAWAK MO AKO.
MAGDIRIWANG ANG HARI
ANG DIYOS S’YANG DAHILAN.
ANG SA IYO AY NANGAKO
GALAK YAONG MAKAKAMTAN.

GANDANG SINAUNA AT SARIWA

GANDANG SINAUNA AT SARIWA

KAY TAGAL BAGO KITA MINAHAL, GANDANG SINAUNA AT SARIWA TAPAT KANG NANAHAN SA ‘KING KALOOBAN NGUNIT HINAHANAP PA RIN KAHIT SAAN.

KAY TAGAL BAGO KITA MINAHAL, GANDANG SINAUNA AT SARIWA AKO’Y NAGPABIHAG SA LIKHA MONG TANAN
‘DI KO AKALAING IKAW PALA’Y NILISAN.

AKO’Y TINAWAGAN MULA SA KATAHIMIKAN PINUKAW MO ANG AKING PANDINIG,
BIGLANG LUMINAW ANG AWIT NG DAIGDIG.

KAY TAGAL BAGO KITA MINAHAL, GANDANG SINAUNA AT SARIWA TAPAT KANG NANAHAN SA ‘KING KALOOBAN NGUNIT HINAHANAP PA RIN KAHIT SAAN.

AKO’Y INILAWAN MULA SA;
KING KADILIMAN MINULAT MO,
AKING MGA MATA BIGLANG LUMINAW,
TANGLAW MO SA TUWINA.

KAY TAGAL BAGO KITA MINAHAL, GANDANG SINAUNA AT SARIWA AKO’Y NAGPABIHAG SA LIKHA MONG TANAN ‘DI KO AKALAING IKAW PALA’Y NILISAN. AAH.

KAY TAGAL BAGO KITA MINAHAL, GANDANG SINAUNA AT SARIWA
AKONG NILIKHA MO,
UUWI SA’YO.
AKO’Y PAPAYAPA LAMANG SA PILING MO.

Monday, June 28, 2010

BROTHER SUN AND SISTER MOON

BROTHER SUN AND SISTER MOON
BROTHER SUN
AND SISTER MOON
I SELDOM SEE YOU,
SELDOM HEAR
YOUR TUNE.
PREOCCUPIED
WITH SELFISH MISERY.

BROTHER WIND
AND SISTER AIR
OPEN MY EYES
TO VISION PURE
AND FAIR.
THAT I MAY SEE
THE BEAUTY
AROUND ME.

I AM GOD’S CREATURE
OF HIM I AM PART
I FEEL HIS LOVE
AWAKENING MY HEART.

BROTHER SUN
AND SISTER MOON
I NOW DO SEE YOU
I CAN HEAR YOUR TUNE
SO MUCH IN LOVE
WITH ALL THAT I SURVEY.

Saturday, June 26, 2010

SING A NEW SONG

SING A NEW SONG

CHORUS
SING A NEW SONG UNTO THE LORD;
LET YOUR SONG BE SUNG FROM MOUNTAINS HIGH.
SING A NEW SONG UNTO THE LORD,
SINGING ALLELUIA

I
YAHWEH’S PEOPLE DANCE FOR JOY.
O COME BEFORE THE LORD
AND PLAY FOR HIM ON GLAD
TAMBOURINES,
AND LET YOUR TRUMPET SOUND
(REPEAT CHORUS)

II
RISE, O CHILDREN,
FROM YOUR SLEEP;
YOUR SAVIOR NOW HAS COME.
HE HAS TURNED YOUR
SORROW TO JOY,
AND FILLED YOUR SOUL WITH SONG.
(REPEAT CHORUS)

III
Glad my soul for I have seen the glory of the Lord.

The trumpet sounds;

the dead shall be raised.

I know my savior lives.

(Repeat chorus)


GLORY TO GOD

GLORY TO GOD

CHORUS
//:GLORY TO GOD IN THE HIGHEST
AND PEACE TO GOD’S PEOPLE ON EARTH://


1 .LORD GOD, HEAVENLY KING
ALMIGHTY GOD AND FATHER WE WORSHIP YOU,

WE GIVE YOU THANKS,

WE PRAISE YOU FOR YOUR GLORY

(CHORUS)


2. LORD JESUS CHRIST, ONLY SON OF THE FATHER LORD GOD,

LAMB OF GOD YOU TAKE AWAY THE SINS OF THE WORLD

HAVE MERCY ON US, HAVE MERCY ON US
YOU ARE SEATED AT THE RIGHT HAND
OF THE FATHER RECEIVE OUR PRAYER RECEIVE OUR PRAYER

(CHORUS)


3. FOR YOU ALONE ARE THE HOLY ONE YOU ALONE ARE THE LORD,

YOU ALONE ARE THE MOST HIGH,

JESUS CHRIST WITH THE HOLY SPIRIT IN THE GLORY OF GOD
THE FATHER AMEN.