`

Search This Blog

Tuesday, June 29, 2010

SA DIYOS LAMANG MAPAPANATAG

SA DIYOS LAMANG MAPAPANATAG

REFRAIN
SA DIYOS LAMANG MAPAPANATAG ANG AKING KALULUWA,
SA KANYA NAGMUMULA ANG AKING PAG-ASA AT KALIGTASAN

I
O DIYOS, IKAW ANG AKING KALIGTASAN.
NA SAYO AKING KALUWALHATIAN;
IKAW LAMANG AKING INAASAHAN,
ANG AKING MOOG AT TANGGULAN

REPEAT REFRAIN


II
PANINIIL DI KO PANANALIGAN,
PUSO’Y DI IHIHILIG SA YAMAN
KUNDI SA D’YOS NA MAKA-PANGYARIHAN NA AKING LAKAS AT TAKBUHAN.

REPEAT REFRAIN

POON, IKA’Y PUNO NG KABUTIHAN, PASTOL KANG NAGMAHAHAL SA KAWAN INAKAY SA LUNTIANG PASTOLAN, TUPA’Y HANAP MO KUNG MAWAGLIT MAN

REPEAT REFRAIN

AWIT NG PAGHAHANGAD

AWIT NG PAGHAHANGAD

O DIYOS, IKAW ANG LAGING HANAP.
LOOB KO’Y IKAW
ANG TANGING HANGAD.
NA-UUHAW AKONG
PARANG TIGANG NA LUPA
SA TUBIG NG ‘YONG PAG-AARUGA..
IKA’Y PAGMAMASDAN
SA DAKONG BANAL
NANG MAKITA KO
ANG ‘YONG PAGKARANGAL. DADALANGIN AKONG
NAKATAAS AKING KAMAY, MAGAGALAK NA AAWIT
NG PAPURING IAALAY.

KORO:
GUNITA KO’Y IKAW
HABANG NAHIHIMLAY
PAGKAT ANG TULONG MO
SA TUWINAY TAGLAY
SA LILIM NG YONG MGA PAKPAK
UMAAWIT AKONG BUONG GALAK

AKING KALULUWA’Y
KUMAKAPIT SA YO.
KALIGTASA’Y T’YAK
KUNG HAWAK MO AKO.
MAGDIRIWANG ANG HARI
ANG DIYOS S’YANG DAHILAN.
ANG SA IYO AY NANGAKO
GALAK YAONG MAKAKAMTAN.

GANDANG SINAUNA AT SARIWA

GANDANG SINAUNA AT SARIWA

KAY TAGAL BAGO KITA MINAHAL, GANDANG SINAUNA AT SARIWA TAPAT KANG NANAHAN SA ‘KING KALOOBAN NGUNIT HINAHANAP PA RIN KAHIT SAAN.

KAY TAGAL BAGO KITA MINAHAL, GANDANG SINAUNA AT SARIWA AKO’Y NAGPABIHAG SA LIKHA MONG TANAN
‘DI KO AKALAING IKAW PALA’Y NILISAN.

AKO’Y TINAWAGAN MULA SA KATAHIMIKAN PINUKAW MO ANG AKING PANDINIG,
BIGLANG LUMINAW ANG AWIT NG DAIGDIG.

KAY TAGAL BAGO KITA MINAHAL, GANDANG SINAUNA AT SARIWA TAPAT KANG NANAHAN SA ‘KING KALOOBAN NGUNIT HINAHANAP PA RIN KAHIT SAAN.

AKO’Y INILAWAN MULA SA;
KING KADILIMAN MINULAT MO,
AKING MGA MATA BIGLANG LUMINAW,
TANGLAW MO SA TUWINA.

KAY TAGAL BAGO KITA MINAHAL, GANDANG SINAUNA AT SARIWA AKO’Y NAGPABIHAG SA LIKHA MONG TANAN ‘DI KO AKALAING IKAW PALA’Y NILISAN. AAH.

KAY TAGAL BAGO KITA MINAHAL, GANDANG SINAUNA AT SARIWA
AKONG NILIKHA MO,
UUWI SA’YO.
AKO’Y PAPAYAPA LAMANG SA PILING MO.

Monday, June 28, 2010

BROTHER SUN AND SISTER MOON

BROTHER SUN AND SISTER MOON
BROTHER SUN
AND SISTER MOON
I SELDOM SEE YOU,
SELDOM HEAR
YOUR TUNE.
PREOCCUPIED
WITH SELFISH MISERY.

BROTHER WIND
AND SISTER AIR
OPEN MY EYES
TO VISION PURE
AND FAIR.
THAT I MAY SEE
THE BEAUTY
AROUND ME.

I AM GOD’S CREATURE
OF HIM I AM PART
I FEEL HIS LOVE
AWAKENING MY HEART.

BROTHER SUN
AND SISTER MOON
I NOW DO SEE YOU
I CAN HEAR YOUR TUNE
SO MUCH IN LOVE
WITH ALL THAT I SURVEY.

Saturday, June 26, 2010

SING A NEW SONG

SING A NEW SONG

CHORUS
SING A NEW SONG UNTO THE LORD;
LET YOUR SONG BE SUNG FROM MOUNTAINS HIGH.
SING A NEW SONG UNTO THE LORD,
SINGING ALLELUIA

I
YAHWEH’S PEOPLE DANCE FOR JOY.
O COME BEFORE THE LORD
AND PLAY FOR HIM ON GLAD
TAMBOURINES,
AND LET YOUR TRUMPET SOUND
(REPEAT CHORUS)

II
RISE, O CHILDREN,
FROM YOUR SLEEP;
YOUR SAVIOR NOW HAS COME.
HE HAS TURNED YOUR
SORROW TO JOY,
AND FILLED YOUR SOUL WITH SONG.
(REPEAT CHORUS)

III
Glad my soul for I have seen the glory of the Lord.

The trumpet sounds;

the dead shall be raised.

I know my savior lives.

(Repeat chorus)


GLORY TO GOD

GLORY TO GOD

CHORUS
//:GLORY TO GOD IN THE HIGHEST
AND PEACE TO GOD’S PEOPLE ON EARTH://


1 .LORD GOD, HEAVENLY KING
ALMIGHTY GOD AND FATHER WE WORSHIP YOU,

WE GIVE YOU THANKS,

WE PRAISE YOU FOR YOUR GLORY

(CHORUS)


2. LORD JESUS CHRIST, ONLY SON OF THE FATHER LORD GOD,

LAMB OF GOD YOU TAKE AWAY THE SINS OF THE WORLD

HAVE MERCY ON US, HAVE MERCY ON US
YOU ARE SEATED AT THE RIGHT HAND
OF THE FATHER RECEIVE OUR PRAYER RECEIVE OUR PRAYER

(CHORUS)


3. FOR YOU ALONE ARE THE HOLY ONE YOU ALONE ARE THE LORD,

YOU ALONE ARE THE MOST HIGH,

JESUS CHRIST WITH THE HOLY SPIRIT IN THE GLORY OF GOD
THE FATHER AMEN.