`

Search This Blog

Thursday, September 16, 2010

Mugna sa Dios

MUGNA SA DIOS

MUGNA SA DIOS
AKO KARON NAGPAKATAKUS
SA PAKIG-ATUBANG
DALA’NG AKONG KAHUYANG
UG ANG PAGPAUBOS.

BUNGA SA YUTA
UG GINAMA SA KAMOT SA TAWO
HALAD SA ULIPON
PINAAGI NIYA
ANG GINOO PAGADAYGON.

LAWAS UG KALAG
KINING MAHAL MO NGA HATAG
SA KANUNAY MAHALON
UG SA DAYAN- DAYAN
SA GRASYA KANUNAY KO PALAMBOON.

Thursday, September 2, 2010

People Need the LORD

PEOPLE NEED THE LORD

Everyday they pass me by,
I can see it in their eyes.
Empty people filled with care,
Headed who knows where?

On they go through private pain,
Living fear to fear.
Laughter hides their silent cries,
Only Jesus hears.

People need the Lord, people need the Lord.
At the end of broken dreams, He's the open door.
People need the Lord, people need the Lord.
When will we realize, people need the Lord?

We are called to take His light
To a world where wrong seems right.
What could be too great a cost
For sharing Life with one who's lost?

Through His love our hearts can feel
All the grief they bear.
They must hear the Words of Life
Only we can share.

People need the Lord, people need the Lord
At the end of broken dreams, He's the open door.
People need the Lord, people need the Lord.
When will we realize that we must give our lives,
For people need the Lord.

People need the Lord.