`

Search This Blog

Thursday, September 16, 2010

Mugna sa Dios

MUGNA SA DIOS

MUGNA SA DIOS
AKO KARON NAGPAKATAKUS
SA PAKIG-ATUBANG
DALA’NG AKONG KAHUYANG
UG ANG PAGPAUBOS.

BUNGA SA YUTA
UG GINAMA SA KAMOT SA TAWO
HALAD SA ULIPON
PINAAGI NIYA
ANG GINOO PAGADAYGON.

LAWAS UG KALAG
KINING MAHAL MO NGA HATAG
SA KANUNAY MAHALON
UG SA DAYAN- DAYAN
SA GRASYA KANUNAY KO PALAMBOON.

No comments:

Post a Comment