`

Search This Blog

Thursday, July 1, 2010

KON SA AKONG NGALAN

KON SA AKONG NGALAN KAMO MAGKAPUNDOK
NAHIUSA SA PAGHIGUGMA

NAGABUHAT KAMO SA AKONG GISUGO
UG AKO KANINYO MAKIG-UBAN

DAD-A’NG AKONG KALINAW
ANG BILILHONG KONG GASA
DAD-A ANG PANAG SAMA
SA TANANG KATAWHAN.

No comments:

Post a Comment